DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH EMS

  GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Một giải pháp tốt để Quý khách lựa chọn khi có nhu cầu chuyển phát nhanh chóng, đúng thời gian các thư từ, tài liệu và hàng hóa trong nước.

  • Chuyển phát nhanh đến 64 tỉnh / thành trong nước.

  • Tra cứu thông tin dễ dàng trên hệ thống định vị tại website: http:// www.ems.com.vn

Đặc biệt áp dụng với một số tỉnh, thành phố

Phát hỏa tốc :

  • Nhận trước 8h30 – phát trước 20 h00 cùng ngày

  • Nhận trước 16h00 – phát trước 10h00 sáng ngày kế tiếp

Phát hẹn giờ :

  • Nhận trước 8h30 – thời gian phát hẹn giờ từ 17h00 đến 20h00

  • Nhận trước 16h00 – thời gian phát hẹn giờ từ 8h00 đến 10h00 sáng ngày kế tiếp

  DỊCH VỤ CỘNG THÊM

Báo phát Bưu điện sẽ thông báo cho người gửi ngày giờ phát bưu gửi cho người nhận.
Phát tận tay: Theo yêu cầu người gửi, bưu điện sẽ chỉ phát tận tay cho đúng người nhận có tên trên bưu gửi mà không phát cho người nhận thay.
Khai giá (Bảo hiểm hàng gửi)

Người gửi kê khai giá trị nội dung hàng gửi, nếu bưu gửi bị mất mát, suy suyển, người gửi được bồi thường theo giá trị đã khai (mời tham khảo chi tiết dịch vụ Bảo hiểm hàng gửi).

Phát hàng - thu hộ tiền COD Bưu điện sẽ thu tiền hộ người gửi khi Bưu điện phát hàng cho người nhận (mời tham khảo chi tiết dịch vụ Phát hàng -thu hộ tiền COD).

  GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ

  CHỈ TIÊU THỜI GIAN

  ĐẶT HÀNG