DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH CHẤT LƯỢNG CAO V.EXPRESS

  GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh chất lượng cao để chuyển phát thư, tài liệu, hàng hóa trong nước với giá cước hợp lý và thời gian chuyển phát ngắn nhất.

Ưu điểm dịch vụ:

  • Miễn phí phong bì

  • Thư , hàng hóa được phát đến địa chỉ người nhận

  • Giá cạnh tranh

  • Cam kết đảm bảo thời gian toàn trình đã công bố

Đặc biệt:

Dịch vụ Chuyển phát trong ngày (PTN): Các bưu gửi V.Express phát trong phạm vi TP.HCM được chấp nhận trước 10g00 sẽ được phát vào buổi chiều cùng ngày.

Dịch vụ Khẩn – Hẹn giờ (PK-HG): Các bưu gửi V.Express có xác định thời gian phát được chấp nhận trước 15g00 và phát trực tiếp đến địa chỉ người nhận trong vòng 03 giờ trong phạm vi TP.HCM.

Dịch vụ Phát trước 10 giờ : Các bưu gửi V.Express được phát đến địa chỉ người nhận (có phạm vi áp dụng riêng – tham khảo trong bảng giá cước dịch vụ V.Express ) trước 10 giờ ngày hôm sau nếu gửi trước 17 giờ ngày hôm nay.

  DỊCH VỤ CỘNG THÊM

Báo phát Bưu điện sẽ thông báo cho người gửi ngày giờ phát bưu gửi cho người nhận.
Phát tận tay: Theo yêu cầu người gửi, bưu điện sẽ chỉ phát tận tay cho đúng người nhận có tên trên bưu gửi mà không phát cho người nhận thay.
Khai giá (Bảo hiểm hàng gửi)

Người gửi kê khai giá trị nội dung hàng gửi, nếu bưu gửi bị mất mát, suy suyển, người gửi được bồi thường theo giá trị đã khai (mời tham khảo chi tiết dịch vụ Bảo hiểm hàng gửi).

Phát hàng - thu hộ tiền COD Bưu điện sẽ thu tiền hộ người gửi khi Bưu điện phát hàng cho người nhận (mời tham khảo chi tiết dịch vụ Phát hàng -thu hộ tiền COD).

  GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ

  CHỈ TIÊU THỜI GIAN

  ĐẶT HÀNG